Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, trực thuộc Sở Tư pháp; có chức năng thực hiện: Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản liên quan, chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản; Đề nghị Sở Tư pháp cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; báo cáo danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại đơn vị; Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá; báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, tình hình hoạt động hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu; Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật; Trực tiếp quản lý, sử dụng và đánh giá viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp và quy định hiện hành; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở Tư pháp phân công.

Địa chỉ liên hệ: Số 325 đường Trường Chinh – TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3836335

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Lệ Huyền

Q. Giám đốc

0988.909381

nguyenlehuyen.stp

@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Huế

Phó Giám đốc Trung tâm, Đấu giá viên

0932.271747

nguyenthikimhue.stp

@namdinh.gov.vn

4

Tống Văn Nghiêm

Chuyên viên

0914.673842

tongvannghiem.stp

@namdinh.gov.vn

5

Vũ Thị Thu Huyền

Chuyên viên

0918.010697

vuthithuhuyen.stp

@namdinh.gov.vn

6

Bùi Thị Minh Giang

Kế toán viên

0969.802688

buithiminhgiang.stp

@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Như Ánh

Chuyên viên

0342.177770

nguyennhuanh.stp

@namdinh.gov.vn

8

Đàm Ngọc Sơn

Chuyên viên

0942.711696

damngocson.stp

@namdinh.gov.vn

 

Đoàn Văn Thịnh

Chuyên viên

0904.816648

doanvanthinh.stp

@namdinh.gov.vn

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang