Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, trực thuộc Sở Tư pháp; có chức năng thực hiện: Trợ giúp pháp lý; Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý; Giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật TGPL; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý; Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ủy quyền hoặc yêu cầu.

Địa chỉ liên hệ: Số 325 đường Trường Chinh – TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3526677

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Hoài Thanh

Giám đốc

0918.487669

nguyenhoaithanh.stp

@namdinh.gov.vn

2

Trần Thị Thuỷ

Phó Giám đốc

0979.873756

tranthithuy.stp

@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng

Phó Giám đốc

0915.957030

nguyenthihong.stp

@namdinh.gov.vn

4

Trần Thị Khánh Vân

Kế toán

0942.927669

tranthikhanhvan.stp

@namdinh.gov.vn

5

Bùi Tố Quyên

Trợ giúp viên

0945.668556

buitoquyen.stp

@namdinh.gov.vn

6

Trần Thị Bình

Trợ giúp viên

0943.636988

tranthibinh.stp

@namdinh.gov.vn

7

Trần Thị Thắm

Trợ giúp viên

0915.071983

tranthitham.stp

@namdinh.gov.vn

8

Đặng Thị Anh Thư

Trợ giúp viên

0944.008364

dangthianhthu.stp

@namdinh.gov.vn

9

Đinh Thị Thanh Tâm

Trợ giúp viên

0936.806841

dinhthithanhtam.stp

@namdinh.gov.vn

10

Trần Thị Ngọc

Trợ giúp viên

0912.926843

tranthingoc.stp

@namdinh.gov.vn

11

Trần Thị Nga

Trợ giúp viên

0947.930937

tranthinga.stp

@namdinh.gov.vn

12

Nguyễn Thúy Hằng

Chuyên viên

0962.761529

nguyenthuyhang.stp

@namdinh.gov.vn

13

Đặng Thị Lan Hương

Chuyên viên

0978.991407

dangthilanhuong.stp

@namdinh.gov.vn

14

Đặng Thu Hà

Chuyên viên

0946.718926

dangthuha.stp

@namdinh.gov.vn

15

Bùi Hồng Dương

Chuyên viên

0372.508395

buihongduong.stp

@namdinh.gov.vn

16

Phạm Hồng Tuấn

Chuyên viên

0976.254642

phamhongtuan.stp

@namdinh.gov.vn

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang