Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1067
  • Trong tuần: 7 983
  • Tất cả: 1412539
UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 4037
Để kịp thời triển khai và có hiệu quả Luật tiếp cận thông tin năm 2015 và Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, ngày 04/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Kế hoạch đã xác định nội dung công việc và trách nhiệm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các công việc: Tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến và tập huấn về các nội dung của Luật; tổ chức tà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin; xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật; vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu thông tin; rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý các đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.

          Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang