Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Văn phòng Sở

Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

Văn phòng Sở có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức, điều phối hoạt động chung giữa các phòng, các đơn vị trực thuộc; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; là đầu mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, các cơ quan khác của tỉnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý tài chính của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện chế độ kế toán tại cơ quan Sở.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở giao.

Địa chỉ liên hệ: Số 325 đường Trường Chinh – TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3849381.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Văn Đức

Chánh Văn phòng

0915.651088

tranvanduc.stp

@namdinh.gov.vn

2

Lê Huy Công

Phó Chánh Văn phòng

0904.084379

lehuycong.stp

@namdinh.gov.vn

3

Lê Thị Quỳnh Mai

Kế toán viên

0979.406002

lethiquynhmai.stp

@namdinh.gov.vn

4

Phạm Văn Thoại

Chuyên viên

0915.811981

phamvanthoai.stp

@namdinh.gov.vn

5

Bùi Thị Mơ

Văn thư

0946.602985

buithimo.stp

@namdinh.gov.vn

6

Cao Minh Thảo

Lái xe

0947.318664

 

7

Trần Nam Trung

Nhân viên

0982.842436

 

8

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhân viên

0984.033067

 

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang