Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 7 011
  • Tất cả: 1441388
Kết quả hoạt động đấu giá tài sản năm 2021
Lượt xem: 763

Năm 2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động được lãnh đạo Sở Tư pháp biểu dương, ghi nhận; được các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đánh giá cao.

Trong năm, được sự quan tâm lãnh đạo Sở, Trung tâm đã kiện toàn 02 chức danh lãnh đạo Trung tâm, kế toán Trung tâm, việc kiện toàn đã góp phần đảm bảo cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của Trung tâm được đi vào ổn định. Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định trình UBND tỉnh ban hành. Trung tâm đã xây dựng và phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm làm cơ sở để cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế cần thiết, phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Trong việc đề cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy và quy chế và phòng chống dịch Covid19, Trung tâm thường xuyên quán triệt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, cương cương, đạo đức công cụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; đề cao việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở. Trung tâm đã ban hành các quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định để cán bộ, viên chức Trung tâm có cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Trung tâm luôn chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, nhất là đối với đặc thù của Trung tâm, khách hàng tham gia đấu giá đông, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất, nên Trung tâm thường xuyên báo cáo lãnh đạo Sở, lãnh đạo các huyện có đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng các phương án để phòng chống dịch.

Trong hoạt động đấu giá tài sản, Trung tâm đã thực hiện 108 cuộc đấu giá; số cuộc đấu giá thành là 106; tổng giá khởi điểm là 1.504.360.217.145 đồng; giá đấu đã thành là 2.181.445.503.614 đồng; số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là 3.866.672.580đ; số tiền nộp ngân sách nhà nước là 387.667.258 đồng. So với năm 2020 thì số hợp đồng ký mới năm 2021 nhiều hơn cả về số lượng và giá trị hợp đồng, cụ thể tăng 05 hợp đồng và giá trị hợp đồng tăng 211.777.980.668 đồng so với năm 2020. Số cuộc đấu giá thực hiện thành công năm 2021 ít hơn năm 2020, tuy nhiên giá trị tài sản cũng như chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm năm 2021 cao hơn so với năm 2020, điều này xuất phát từ việc số cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021 nhiều hơn năm 2020 và chênh lệch giữa giá trúng với giá khởi điểm tăng cao chủ yếu là từ các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở Tư pháp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm có trình độ, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo sự tin tưởng lớn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm đã được trang bị đầy đủ, cơ bản đảm bảo cho việc tổ chức các cuộc đấu giá diễn ra thuận lợi.

Nhìn chung, kết quả hoạt động đấu giá tài sản năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch đề ra, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã được được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen đã thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2021.

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang