Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 6 992
  • Tất cả: 1441369
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 174

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật của Trung ương đã ban hành, ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 với nhiều hoạt động như sau:

1. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý: Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng thực hiện tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau và vụ việc tham gia tố tụng.

3. Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính:

- Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức điểm truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính như: nghiên cứu xây dựng các phần mềm (App) về trợ giúp pháp lý cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng... có kết nối đến cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi truy cập.

- Biên soạn và phát hành băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB; bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật, đảm bảo 100% cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại tạm giam và 80% Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật được tiếp cận các sản phẩm truyền thông về trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) bằng hình thức phù hợp.

Sở Tư pháp chủ trì, phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các s, ban, ngành, tchức có liên quan tổ chức thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch. Trung m trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch và tham mưu Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan./.

Trần Thị Bình – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang