Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1044
  • Trong tuần: 7 960
  • Tất cả: 1412516
Họp Hội đồng tư vấn thẩm định 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì, soạn thảo
Lượt xem: 4830

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì, soạn thảo. Đồng chí Nguyễn Văn Lý – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định (Hội đồng) chủ trì phiên họp thẩm định.

Hiện nay, việc thu lệ phí hộ tịch và phí cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh căn cứ vào Pháp lệnh phí và lệ phí; các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Pháp lệnh phí và lệ phí và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Chính vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết để đảm bảo phù hợp với Luật phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trung ương.

Tại phiên họp thẩm định, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp đã trình những nội dung cơ bản của 02 dự thảo Nghị quyết trên của HĐND tỉnh để xin ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định.

Tiến hành thẩm định, các thành viên của Hội đồng đã đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu kèm theo. Các thành viên đều nhất trí:

- Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Căn cứ vào Luật phí và lệ phí; các văn bản hướng dẫn thi hành mà dự thảo sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết thì đối tượng và phạm vi điều chỉnh như dự thảo là đúng quy định pháp luật.

         - Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất: Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật.

- Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết: Nội dung dự thảo 02 Nghị quyết phù hợp với quy định của Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.   

- Về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản: Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản của 02 Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Văn Lý – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định (Hội đồng) chủ trì phiên họp thẩm định.

Thay mặt Hội đồng, đồng chí Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng
kết luận dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

(Lê Huy Công - Phòng XD&KTVBQPPL Sở Tư pháp)

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang