Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 332
  • Trong tuần: 14 016
  • Tất cả: 2212970
Nam Định tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 552

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15) và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01/02/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các cơ quan nhà nước của tỉnh và của huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội thành viên của mặt trận, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các trường đại học trên địa bàn tỉnh và chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung lấy ý kiến: Toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất…; xác định nội dung trọng tâm cho từng nhóm đối tượng phù hợp để lấy ý kiến.

Hình thức lấy ý kiến: Có thể lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo; lấy ý kiến trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… và các hình thức khác phù hợp./.

Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Phổ biến-Theo dõi THPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang