Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 340
  • Trong tuần: 15 399
  • Tất cả: 1810893
NAM ĐỊNH: Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Lượt xem: 348

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh Nam Định đã xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trong năm 2022, UBND tỉnh Nam Định xác định các nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; Thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực các sở, ngành, địa phương quản lý; Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật...

Đối với các lĩnh vực trọng âm, liên ngành theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định đã giao cho Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật như kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; đồng thời tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định ban hành văn bản tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình, trong đó xác định rõ nội dung theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang