Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 2007
  • Trong tuần: 19 250
  • Tất cả: 2072159
Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật.
Lượt xem: 878

Nhằm hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho chính quyền và người dân ở cơ sở trong triển khai nhiệm vụ được giao theo Quyết
định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 16/3/2023 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 931/BTP- PBGDPL về việc cấp phát Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, ngày 29/3/2023, Sở Tư pháp Nam Định ban hành văn bản số 384/STP-PB-TDTHPL về việc cấp phát Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Theo đó, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nhà Xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật”.    

Nội dung cuốn “Sổ tay” được biên soạn nhằm hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định mới về đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Quyết
định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 Trên cơ sở các văn bản mới nêu trên và kết quả nắm bắt thực tế từ tổ chức các hoạt động tập huấn, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát, Sổ tay tập trung hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn rõ một số nội dung trong các tiêu chí, chỉ tiêu mà cơ sở còn đang lúng túng (hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là nội hàm và phạm vi về vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật...). Đồng thời sổ tay đã sơ đồ hóa các quy trình đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (các nhiệm vụ, công việc, thời hạn thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan) qua đó giúp cho địa phương thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được thuận tiện, hiệu quả.

Sở Tư pháp Nam Định, trân trọng giới thiệu và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp toàn văn cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật” để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

28-2-2023-So-tay-tiep-can-PL.pdf

 

Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang