Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 6 996
  • Tất cả: 1551777
Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Nam Định hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 141

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, từ ngày 04/08/2022 đến 12/08/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Trước đó, để tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 07/07/2022 Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU về hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy đề nghị các chi bộ chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu liên quan và báo cáo xin ý kiến Đảng ủy về tổ chức Đại hội, gồm: Kế hoạch, chương trình tổ chức đại hội chi bộ; dự thảo báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo đề án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo kế hoạch chung của Đảng ủy, đại hội các chi bộ thực hiện 02 nội dung chính:

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

- Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các văn kiện được trình tại Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các chi bộ được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ tham mưu, giúp Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ Ủy ban giao. Kết quả đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch. 

Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở đến từng đảng viên. Chi bộ đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Chi bộ và từng đảng viên. Chi bộ chấp hành đúng quy định về chế độ sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể được Chi bộ quan tâm, động viên, khích lệ đảng viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, các Chi bộ đều được Đảng ủy xếp loại “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến với đại hội; và đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đại hội các chi bộ đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Sở Tư pháp.

Với tinh thần trách nhiệm, các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã được tổ chức thành công tốt đẹp với quyết tâm nỗ lực phát huy thành tích, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh đại hội của các chi bộ:

anh tin bai

Chi bộ Văn phòng

anh tin bai

Chi bộ Phổ biến giáo dục pháp luật

anh tin bai

Chi bộ Hành chính tư pháp

anh tin bai

Chi bộ Trợ giúp pháp lý

anh tin bai

Chi bộ Công chứng

anh tin bai

Chi bộ Đấu giá tài sản

Văn phòng Đảng ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang