Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 496
  • Trong tuần: 6 949
  • Tất cả: 1551730
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 94

Ngày 19/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí: Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Về thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, Sở Tư pháp được giao chủ trì 01 chỉ số thành phần, 07 chỉ tiêu cơ sở. Kết quả, về chỉ số thành phần “Thiết chê pháp lý và an ninh trật tự” đạt 7.87 điểm (tăng 0.84 điểm so với năm 2020), xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2020). Về chỉ tiêu cơ sở được giao, Sở Tư pháp đạt 5/7 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. Về thực hiện Chỉ số cải cách hành chính Par Index năm 2021, Sở Tư pháp đạt 60.75/70.00 điểm, xếp thứ 12/17 các sở, ban, ngành, tăng 02 bậc so với năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, rà soát lại cụ thể từng tiêu chí đánh giá của các chỉ tiêu thành phần (bao gồm cả Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index), đặc biệt là các tiêu chí đánh giá chưa đạt, bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2020. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, thứ hạng, điểm số về cải cách hành chính của Sở đã được cải thiện hơn so với năm 2021, tuy nhiên mức độ chuyển biến chưa nhiều; tính tích cực, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của một số đơn vị chưa cao. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại đồng thời tiếp tục phát huy các tiêu chí đã đạt được.

anh tin bai

Đ.c Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục những hạn chế về điểm số và thứ hạng thành phần đã được phân tích, trong đó cần xác định việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính Par Index là một trong những nội dung quan trọng, được ưu tiên triển khai thực hiện trong kế hoạch hàng năm. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, duy trì các tiêu chí đạt điểm số tốt; có giải pháp khắc phục ngay các tiêu chí bị mất điểm do lỗi chủ quan đã được chỉ ra tại hội nghị và chịu trách nhiệm trước Đ/c Phó Giám đốc phụ trách đơn vị, lĩnh vực và trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số PCI, chỉ số Par Index. Tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện chỉ số PCI, chỉ số Par Index

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

Thứ tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính Par Index theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Thứ năm, rà soát, đơn giản hóa, công bố, công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành, sử dụng các phần mềm quản lý phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành; Tập trung thực hiện có hiệu quả Phần mềm một cửa của Sở; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các lĩnh vực; Duy trì, cải tiến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan.

  Lê Huy Công – Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang